EnCETem Aventures 2022-2023

EnCETem Aventures és un curs d’iniciació a l’excursionisme i descoberta del medi natural que es duu a terme durant els mesos d’octubre a juny, dirigit a nens i nenes nascuts entre els anys 2010 al 2014 i amb inquietuds per participar d’aquestes experiències.

Informació

La seva estructura serà una mica diferent a l’habitual fins al moment, per aquest motiu és molt important que seguiu de manera activa el grup de Whatsapp de les famílies d’enCETem. Enguany únicament farem l’esplai dels dissabte si aquell mes fem una sortida. Per contra, si al mes fem dues sortides, no hi haurà esplai. A més a més, per whatsapp o mail també us comunicarem si hi ha algun canvi en la programació, ja que volem seguir i ser partíceps, al màxim possible i sempre que ens ho puguem combinar, amb les activitats proposades pel Centre Excursionista de Terrassa per a totes les seves seccions i socis.

Per això, si no hi ha cap canvi, la primera sortida serà el dia 2 d’octubre coincidint amb la Diada de Germanor. També hi ha la possibilitat, si els calendaris ho permeten, de compaginar enCETem amb Coneiexermon, l’activitat que el Centre Excursionista organitza perquè els més menuts s’iniciïn al món de la muntanya amb les seves famílies. D’aquesta manera, ja sigui amb la família a través de Coneixermon o sense, amb enCETem anar tindreu diferents oportunitats per fer més pràctica de muntanya.

Enguany, com a novetat, des del Centre Excursionista també es dona la possibilitat que els infants de 1r de l’ESO puguin estar un any més a enCETem, juntament amb els monitors/es i els premonitors/es.

Som conscients que hi ha infants que practiquen altres esports, per això us donem la possibilitat a que a les sortides de dos dies hi arribin després del partit. Si algú es vol acollir a aquesta opció ens hauríeu d’informar per tal que els monitors/es n’estiguéssim al cas i puguem organitzar amb temps el punt de trobada on hauríeu de dur l’infant. Per tot això, necessitem una comunicació directa bastant activa.

Objectiu

L’objectiu principal d’enCETem és que quan finalitzin el curs els participants hagin adquirit els coneixements i les habilitats suficients per organitzar una sortida al medi natural i puguin desenvolupar-la d’una manera segura i autònoma. A més, es realitzaran diversos esports de natura a un nivell bàsic, una experiència que permetrà als participants decidir si els agradaria poder-los practicar en el futur. Encara que no és un prerequisit per fer aquest curs, es recomana que els participants estiguin familiaritzats amb l’excursionisme o bé hagin participat amb l’EnCETem Aventures o a les colònies d’estiu del CET.

A principi de curs, es facilitarà la programació de les activitats previstes, però cal tenir present que les activitats al medi natural estan completament condicionades per la meteorologia i, per tant, aquest programa inicial podrà patir modificacions per part dels monitors a causa d’inclemències meteorològiques o altres incidències. Abans de cada sortida, es proporcionaran els seus detalls i un llistat de material que caldrà dur aquell dia. En les sortides amb una major dificultat tècnica, també es comptarà amb el suport de monitors/es externs especialitzats per a poder realitzar-les amb total segurat. Abans d’algunes sortides de dos dies, es farà una reunió prèvia per als pares, mares i tutors en la qual es farà una presentació i es resoldran tots els dubtes.

Preu

El preu de la inscripció al curs és de 35€ per persona. Es requereix, a més, que totes les persones participants siguin sòcies del Centre Excursionista de Terrassa i tinguin contractada l’assegurança de muntanya (FEEC), la qual és obligatòria. Les sortides tindran un preu a fi de fer front al transport, els materials aportats als participants i/o les possibles activitats contractades.

Abans de l’activitat facilitarem un formulari perquè pugueu inscriure al vostre fill/a, però no serà fins al final de l’activitat quan podrem dir el preu exacte de l’activitat, ja que preferim que únicament facin efectiu el pagament aquelles persones que hi hagin participat. Es dividirà el cost total de l’activitat entre els assistents.

No obstant això, cal avisar amb una antelació de 48 hores si una persona apuntada al formulari al final no pot venir. També cal que tots els pagaments es facin a través dels formularis que es prepararan per a cada sortida i dins de la data límit. Volem advertir que algunes activitats més tenen un cost més elevat com, per exemple, l’esquiada i la sortida final.

Adreça de contacte: encetem@ce-terrassa.cat

Requisits

Cal llegir detingudament els següents termes i condicions del curs abans de formalitzar la inscripció:

La persona participant

 • Cal que tingui una condició física que li permeti realitzar les activitats del curs.
 • Es compromet a seguir les instruccions dels monitors/es.
 • Cal que porti i es faci responsable del carnet de l’assegurança de muntanya (FEEC) en totes les activitats i sortides ofertes per aquest curs.
 • Seguirà les normes de seguretat orals o escrites que els monitors/es estableixin alliberant-los de tota responsabilitat de danys o d’accidents per imprudència. El Centre Excursionista de Terrassa no es farà responsable dels perjudicis que pugui ocasionar el/la participant al no seguir les indicacions del monitor/a.

L’equip de monitors i monitores

 • Vetllarà pel bon funcionament de les activitats i el benestar dels nois i les noies.
 • Organitzarà el programa del curs i les sortides, així com la coordinació amb altres monitors, vocalies i seccions que en alguna ocasió hi puguin participar.
 • Informarà a les persones responsables dels/les participants de la programació de les activitats i sortides, així com del material i la documentació necessaris per a la seva correcta realització, si s’escau.
 • Es reserva el dret de realitzar canvis i modificacions sobre el programa del curs, d’establir el preu de les sortides, d’acceptar les inscripcions a sortides fora de termini, així com de retornar el seu import en cas de cancel·lació.
 • Podrà valorar la continuïtat d’algun/a participant en el curs en cas que no segueixi les normes de conducta o convivència, es posi en risc ell mateix o a un tercer voluntàriament, no respecti la natura, o bé presenti poc interès per les activitats organitzades..

Pares/mares/tutors

 • Adjuntaran a la inscripció:
  • una fotografia de carnet de la persona participant
  • còpia de la targeta CAT SALUT
  • còpia del carnet federatiu de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya)
  • còpia del carnet de les vacunes.
 • Accepten la participació de monitors/es externs especialitzats seleccionats pels monitors/es del curs per a la realització d’algunes activitats, i permeten la col·laboració dels participants a algunes de les activitats organitzades pel Centre Excursionista (Diada de Germanor, Festa de la Primavera, venda de roses per Sant Jordi…).
 • Són conscients dels riscos que comporta la pràctica d’esport al medi natural abans de formalitzar la inscripció i es comprometen a sol·licitar qualsevol informació que considerin convenient en referència al curs i les activitats pels mitjans de comunicació que facilitin els monitors/es.
 • Vetllaran per tal que els participants duguin tot el material i documentació necessaris que els i les monitores especifiquin abans de cada sessió.
 • Informaran als monitors/es sobre qualsevol impediment que pugui patir el noi/a, ja siguin al·lèrgies, malalties, predisposició a patir indigestions, al cansament, mareig… En cas que pugui necessitar prendre un medicament, s’ha d’aportar una autorització del pare/mare/tutor i còpia on el metge cita la dosi a prendre, les hores i els dies. L’equip de monitors i monitores no podrà fer-se responsable de les conseqüències derivades de l’omissió d’aquesta informació.
 • Avisaran de qualsevol observació que calgui fer o tenir en compte amb el seu fill/a.
 • Abstindran als participants d’assistir a una sortida si no es troben en bones condicions de salut i en cap cas intentaran emmascarar-hi els símptomes amb alguna medicació.
 • Vetllaran per tal que el calendari de vacunacions sistemàtiques del/la participant estigui actualitzat. En el cas d’adolescents no vacunats o amb el calendari pendent d’actualitzacions, garantiran la seva vacunació en un període mínim de 15 dies abans de la seva participació en el curs.
 • En cas que una participant presenti febre durant la realització del curs, es comprometen de recollir-la i dur-la al seu Centre d’Atenció Primària (CAP).
 • Subministraran les mascaretes i el gel hidroalcohòlic necessaris als participants per a la seva assistència a les activitats i sortides del curs d’acord amb les directrius d’higiene i protecció existents envers la COVID-19. Únicament es podran substituir aquestes mesures per d’altres en un hipotètic cas que l’administració competent ofereixi altres alternatives o canviï la regulació.
 • Es comprometen a avisar amb un màxim de 42 hores qualsevol absència.
 • Es comprometen a pagar les activitats dins del límit establert i mitjançant els formularis que es preparan per a cada sortida.

Autorització

Les persones responsables de l’infant (pare, mare o tutors), havent estat informat/da de les característiques d’aquest curs, en fer la inscripció acceptem els termes i condicions de l’EnCETem Aventures exposats anteriorment, acreditem que totes les dades del/la participant són correctes i manifesten que, si es el cas, assegurant sota la nostra pròpia responsabilitat, que actuem amb el coneixement i consentiment del restant progenitor i/o representant legal del menor, consentim i autoritzem el següent:

 • Autorització de participació a l’EnCETem aventures del curs 2022-2023.
 • Que, en cas d’urgència mèdica, personal sanitari competent i, en darrera instància, els monitors/es, prenguin les decisions medicoquirúrgiques que considerin necessàries per salvaguardar la salut del/la participant d’acord amb les seves qualificacions tècniques. Sempre que sigui possible, els monitors/es contactaran amb els serveis d’emergència (112) o personal qualificat que pugui assistir a la persona accidentada. Aquest consentiment es fa extensiu al transport del/la participant fins a un centre d’assistència sanitària, en cas que es considerés oportú.
 • El subministrament d’aliments al/la participant així com la seva manipulació prèvia per part dels monitors/es, tenint sempre en compte els al·lèrgens que poden contenir-hi i les normes d’higiene i de prevenció del risc de les toxiinfeccions alimentàries (establertes pel Departament de Salut).
 • La captació, el tractament i la utilització de les dades personals incorporades a la inscripció per a gestionar l’activitat (incloent la seva incorporació en els corresponents fitxers), per part de l’equip de monitors del curs de l’entitat del Centre Excursionista de Terrassa amb CIF G58138561, tal i com es disposa a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

De la mateixa manera, sempre que així ho consideri, podré exercitar el meu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament, dirigint-me sempre per escrit: al correu electrònic a centre@ce-terrassa.cat, per correu postal a CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA (c/ de Sant Llorenç, 10 08221 Terrassa), o bé per telèfon al número: 937883030 o fax al número 937886906.

Medicaments

En cas que l’equip de monitors i monitores d’EnCETem Aventures hagi de subministrar medicaments a l’infant que ara inscriviu, si us plau, descarregueu el document d’autorització d’administració de medicaments i adjunteu-lo complimentat i signat i incloent-hi fotografia de les receptes dels medicaments.

Galeria d'imatges

EnCETem Aventures 2022-2023 0EnCETem Aventures 2022-2023 1EnCETem Aventures 2022-2023 2

Activitats relacionades

Actualitat

19/07/2024

Carta de la Junta

Subscriu-te al butlletí

Rebràs un correu setmanal amb l'agenda d'activitats

Fent ús d'aquest formulari, accepto la Política de Privacitat del Centre Excursionista de Terrassa.

Aquest lloc web utilitza cookies de tercers amb la finalitat de realitzar tasques d'anàlisi. L'accés i ús del lloc web implica la seva acceptació. Per canviar les teves preferències o ampliar la informació, pot accedir a la nostra Política de Cookies