Assamblea General Ordinària 2021

Se celebra l’assemblea general ordinària del Centre Excursionista de Terrassa a la sala gran del Cinema Catalunya de Terrassa, en convocatòria única a les 19.00 h del dimarts 13 d’abril del 2021.

dissabte, 24 d'abril del 2021

Assamblea General Ordinària 2021

Terrassa, 13 d’Abril del 2021

Se celebra l’assemblea general ordinària del Centre Excursionista de Terrassa a la sala gran del Cinema Catalunya de Terrassa, en convocatòria única a les 19.00 h del dimarts 13 d’abril del 2021, amb la presència del President: Xavier Busom, el Vicepresident: Gifré Massegué, el tresorer: Emili Sánchez, la secretària: Maria José Cano, la vocal: Gemma Franco.

Assistents: 114 socis de ple dret, dels quals 90 assisteixen de manera presencial i 24 de manera telemàtica
Vots delegats: 18

ORDRE DEL DIA

  1. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes dels exercicis 2019 i 2020 i del pressupost per al 2022
  2. Informació i aprovació, si escau, de la petició per declarar el Centre Excursionista de Terrassa com a entitat d’utilitat pública
  3. Informació i aprovació, si escau, sobre l’adquisició d’una part de l’edifici de l’Arxiu Tobella per ampliar la nostra seu social
  4. Resposta a les preguntes dels assistents.

OBERTURA DE L’ASSEMBLEA PER PART DEL PRESIDENT DE L’ENTITAT

El President del Centre Excursionista de Terrassa Sr. Xavier Busom, dona la benvinguda als presents i obre la reunió a les 19.30 h, després de validar tant els assistents presencials com els virtuals, agraint-los la seva assistència especialment en el moment en què ens trobem.

1. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES DES EXERCICIS 2019 I 2020 I DEL PRESSUPOST PER AL 2020

El Tresorer Sr. Emili Sánchez presenta els números de l’Entitat, corresponents a 2019 i 2020. S’expressen alguns dubtes referents a la secció d’esquí i a l’especificació de la diferència entre el pressupost de la SIS i el pressupost destinat al cinquantè aniversari de la SIS.

S’adjunten els fulls de càlcul al final del present document.

Votacions a favor 64 presencials, 7 virtuals. TOTAL 71
Votacions en contra 9 presencials, 0 virtuals. TOTAL 9
Abstencions 5 presencials, 2 virtuals. TOTAL 7

El present punt de l’ordre del dia és APROVAT per majoria

2. INFORMACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PETICIÓ PER DECLARAR EL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA COM A ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA

S’explica el que implicaria canviar l’entitat a entitat d’utilitat pública. Com que fer la petició suposa preparar una sèrie de documents i d’informació, abans de treballar sobre el tema es porta a votació si els socis hi estarien interessats en què treballem en aquesta petició o no. S’aclareix que això no implica fer la declaració, sinó exclusivament la petició de la mateixa.

Votacions a favor: 81 presencials , 11 virtuals. TOTAL 92
Votacions en contra: 6 presencials, 2 virtuals. TOTAL 8
Abstencions: 4 presencials, 0 virtuals. TOTAL 4

El present punt de l’ordre del dia és APROVAT per majoria

3. INFORMACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, SOBRE L’ADQUISICIÓ DE PART DE L’EDIFICI DE L’ARXIU TOBELLA PER AMPLIAR LA NOSTRA SEU SOCIAL

Es presenten els motius que ens mouen a voler ampliar la seu del Centre Excursionista.

Fem un petit repàs dels projectes que tenim engegats a dia d’avui.

Es torna a explicar l’avantprojecte d’ampliació i es responen preguntes que ja han estat explicades anteriorment, a nivell particular i a les dues reunions informatives que es van realitzar de manera telemàtica. Es recorda que el projecte ha estat exposat durant 4 mesos i que s’ha donat a tothom la possibilitat de resoldre dubtes abans d’arribar a l’assemblea.

Això genera un fort debat, però tal com explicitava l’ordre del dia, es procedeix a la votació sobre l’adquisició de part de l’edifici de l’Arxiu Tobella.

S’adjunten al final del present document la presentació dels projectes que tenim engegats així com tot el referent a l’avantprojecte i la justificació econòmica de l’ampliació de la seu social.

Votacions a favor: 77 presencials , 18 virtuals. TOTAL 90
Votacions en contra: 18 presencials, 4 virtuals. TOTAL 22
Abstencions (vots en blanc): 10 presencials, 3 virtuals. TOTAL 13
Vots nuls: 1 presencial. TOTAL 1

Els vots a favor suposen el 71,4% dels vots. Segons els nostres estatuts es necessita un 66,66% dels vots a favor per realitzar una acció d’aquest tipus, per la qual cosa queda APROVAT el present punt de l’ordre del dia.

4. RESPOSTA A LES PREGUNTES DELS ASSISTENTS

Durant l’assemblea s’han anat responent les preguntes que s’han fet. A causa del toc de queda no podem allargar més l’Assemblea i es dóna per finalitzada quan són les 21.45 h

Nota de la Junta Directiva

Benvolguts socis i sòcies de l’entitat,

Han passat dos anys des que ens vam presentar per treballar per a la nostra entitat, i vam formar aquesta junta directiva. Així doncs, som a l’equador de la nostra legislatura. Ens vam presentar amb diversos propòsits i projectes i entre aquest propòsits que teníem, el mes important era treballar per fer un petit gir que ens permetés afrontar el futur amb mes esperança. Un petit gir que ens permeti ampliar la nostra massa social, rejovenir l’entitat i fer d’aquesta una entitat útil per a la nostra ciutat.

D’entre aquests projectes, i per tal de poder complir aquests propòsits, un de molt important era ampliar la nostra seu social. No tant sols per poder albergar les noves activitats que ens proposem dur a terme, sinó també mostrar-nos a nosaltres mateixos i a la ciutat que el CET està viu, amb ganes de seguir creixent i amb una clara visió de futur.

Avui doncs, podem dir-vos que gràcies als vots d’una majoria de les persones que van assistir a l’assemblea que vam realitzar el passat 13 d’abril, aquest petit gir pot ésser possible.

Però per virar cap a aquest nou horitzó ens falta l’ajut, la dedicació i la voluntat de tots vosaltres, ja que aquesta nau no la pot moure tant sols una junta de sis persones. Requereix l’empenta de la massa social que formem aquesta entitat de més de 2000 persones.

Tots estem en aquesta nau, tant les persones que han donat suport al projecte com aquelles que no ho han vist clar, perquè l’entitat segueix sent de tots.

I és feina de tots que en aquest destí que ens marquem tothom hi trobi el seu espai, perquè, tot i que la democràcia ens ha atorgat la legalitat de poder ampliar la nostra seu, també ens ha reclamat una mirada àmplia per escoltar, acollir i aplanar el camí de totes aquelles persones que no ens han donat el seu suport en aquest projecte. Seguim tots junts un mateix viatge, que tant sols vol fer un petit gir de direcció, però l’estela que deixem enrere mai la volem perdre de vista.

Informació complementària

Subscriu-te al butlletí

Rebràs un correu setmanal amb l'agenda d'activitats

Fent ús d'aquest formulari, accepto la Política de Privacitat del Centre Excursionista de Terrassa.

Aquest lloc web utilitza cookies de tercers amb la finalitat de realitzar tasques d'anàlisi. L'accés i ús del lloc web implica la seva acceptació. Per canviar les teves preferències o ampliar la informació, pot accedir a la nostra Política de Cookies